Change Nepal
Change Nepal

Change Nepal

@changenepal

के देश परिवर्तन भयो त ?
तपाईलाई के लाग्छ ?
आफ्नो आवाज उठाउनको लागि अब changenepal.org

#neepalneedsyou #onehashtag #changenepal #designforchange #5ir @sabinlamichine

image

#neepalneedsyou #onehashtag #changenepal #designforchange #5ir Saurab Kandel

image