Culture of Nepal
Culture of Nepal

Culture of Nepal

@cultureofnepal

Harishankar Jatra | Pharping | 2076
https://youtu.be/bHNU9e5J9fo

Lakhe Dance | Chapagaun | 2077
https://youtu.be/kZ7Vk22FcSs

Lakhe Nach
https://youtu.be/R3jJXJg64OQ

यल या लाखे
वर्ष २०७७ साल साउन ४ गते आइतबार गठामुंगः चर्हे का दिन
महामारी कोभिड १९ को कारण यसवर्ष नगरपरिक्रमा नगराइ , सरकारले तोकेको मावदान अत्रगत नियममा बसेर ,स्वदिन सौगल टोलको नाट्यश्वर पुजा गरी ,सौगल दवुमा १५- २० मिनेत लाखे नचाउने निरन्य गरेका छौं।तर लाखे नाच हुने नहुने निरन्य भाको छईन्
सल्लाह: CDO कार्यालय
आयोजक: यल लायकु मिप्वा: लाखे पुचनाच) ,सौगल वडा १२

Source : Yala Layakhu mi pwa:lakheucha

Yala Layakhu Mi Pwa Lakhe | 2076 | Videos
https://wp.me/paQ7MC-2kH

Yala Layakhu Mi Pwa: Lakhe | 2076 Video
Favicon 
wp.me

Yala Layakhu Mi Pwa: Lakhe | 2076 Video

Great ! Good News For Jatra Lovers ♥️♥️♥️
New Schedule for Bungadyo (Machhindranath) Jatra
..................................
Ratharohan | Shrawan 7 | July 22nd | Wednesday
Jatra Starts | Shrawan 10 | July 25th | Saturday
Bhoto Jatra | Shrawan 25 | August 9th | Sunday
----------------------------------
Rato Machhindranath Jatra | 2076
https://youtu.be/B5buvFRbFkY
----------------------------------
More Videos of Rato Machhindranath Jatra
https://bit.ly/Rato-Machhindranath-Jatra

More About Rato Machhindranath Jatra
https://wp.me/paQ7MC-1To

More About Culture
https://bit.ly/AboutCulture
------------------------------------------
For More Jatras Videos
Subscribe : http://bit.ly/CultureofNepal
-----------------------------------------
★☆★ CONNECT US ON SOCIAL MEDIA ★☆★

🇳🇵

⏯ Youtube: https://youtube.com/cultureofnepal977
👍 Facebook: https://www.facebook.com/CultureofNepal977
🎦 Instagram: https://www.instagram.com/CultureofNepal
🔁 Twitter: https://www.twitter.com/CultureofNepal
🎶 Tiktok: https://www.tiktok.com/@cultureofnepal

image