Katha Express
Katha Express

Katha Express

@kathaexpress
1 y ·Youtube

केही समय भित्रै विश्वले सहज बाटाे पहिल्याउने छ। #kathaexpress #covid-19 #lockdown Diary #episode-2

1 y ·Youtube

प्रविधी हातमा छ । सम्झिन हृदय चाहिन्छ ।#kathaexpress #covid-19 #lockdownDiary #episode-22

प्रविधी हातमा छ । सम्झिन हृदय चाहिन्छ । #kathaexpress #covid-19 #lockdown-diary #episode-01

image