Watchdog Rai  is feeling Bored
2 yrs ·Kathmandu, Nepal

नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा २ को खण्ड (क) बमोजिम मन्त्रीद्वयले दिएको राजीनामा राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार स्वीकृत गरेकी हुन्।

Kathmandu, Nepal
राई र यादवको राजीनामा स्वीकृत [विज्ञप्तिसहित] «       Pariwartan Khabar
Favicon 
www.pariwartankhabar.com

राई र यादवको राजीनामा स्वीकृत [विज्ञप्तिसहित] « Pariwartan Khabar

Read More..