जिन्दगीमा दैब नलागे पुग्छ शत्रुको त औकातले नि पुग्दैन ।