सामान्य सम्वत्का रुपमा मनाउँदै आएको किराँती समुदायले अबको यले सम्वत्लाई भने उत्सवकै रुपमा मनाउने छ।

यले सम्वत् प्रथम हाङ यलम्बरको नाममा स्थापित भएको मिती हो।
#pariwartankhabar.com

पवन चाम्लिङ काठमाडौं आउँदै, यले सम्वत्लाई उत्सवकै रुपमा मनाउँदै किराँती समुदाय «       Pariwartan Khabar
Favicon 
www.pariwartankhabar.com

पवन चाम्लिङ काठमाडौं आउँदै, यले सम्वत्लाई उत्सवकै रुपमा मनाउँदै किराँती समुदाय « Pariwartan Khabar

Read More..