यस्तै निक्कै चिसो थियो रात
फरक
आज जमिन भिज्यो त्यो दिन सिरानी ।।