विवाह त उनी सितै गर्ने हो जस्ले मलाई भन्दा धेरै माया मेरो आमा बाबा लाई गर्ने छिन।