घरको कुकुरलाई चै छिन छिनमा किस गर्छे मैले गरौं भन्दा चाहिँ बिहेपछी भन्छे ??