1 y ·Youtube

खोला बग्छ खोला, शब्दले बगाउने खोला
गर्नु र मर्नुमा फरक छ शब्द सोचेर बोल
डोरी बेरेको डोरी बाधाले भरिएको तिम्रो घाटी
नगुम्सी आफुमै तिमी मनमा भाको सबै खोल

-htmE&list=RDbMqbADBN0Js&index=2