कोरोना बाट बचौ र बचाउ, घरभित्रै बस्नु अचुक औषधि ।

image