त्यसैले कोरोना भाइरस कोभिड-१९ बाट सुरक्षित भइ आफु पनि बचौ अरुलाई पनि बचाउ l

image